(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-3185744777296150", enable_page_level_ads: true }); Yuva Career Academy Step To Real World: આરોગ્ય અમૃત-૨૦૨૧ MPHW,SI,FHW,ANM,GNM,મુખ્યસેવિકા જેવી વિવિધ આરોગ્યલક્ષી ભરતીઓ માટે અતિઉપયોગી સાહિત્ય

Friday 3 July 2020

આરોગ્ય અમૃત-૨૦૨૧ MPHW,SI,FHW,ANM,GNM,મુખ્યસેવિકા જેવી વિવિધ આરોગ્યલક્ષી ભરતીઓ માટે અતિઉપયોગી સાહિત્ય

આરોગ્ય અમૃત-૨૦૨૧ MPHW,SI,FHW,ANM,GNM,મુખ્યસેવિકા જેવી વિવિધ આરોગ્યલક્ષી ભરતીઓ માટે અતિઉપયોગી સાહિત્ય

Demo Copy માટે અહી ક્લિક કરો


આરોગ્ય અમૃત-2020

ખરીદવા માટે : 310 રૂપિયાનું  PHONE And Google Pay - 9427211884 

 પર કરવાનું રહેશે...અને  

(ગુજરાતીમાં જ )પુરુ નામ,સરનામું,

પિન કોડ (ફરજીયાત) સાથે પેમેન્ટ કર્યાનું સ્ક્રીન શોટ 9016808018 પર મોકલવું..

6 દિવસમાં કુરિયર મળી જશે.

વધુ વિગત માટે 9016808018 પર સંપર્ક કરવો.. 

2 comments:

  1. aa book post office ma ave ke courier ma ?

    ReplyDelete
  2. પૂરું પેમેન્ટ ના કરીએ અડધું કરીએ તો અને કેસ ઓન ડીલીવરી નથી

    ReplyDelete