(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-3185744777296150", enable_page_level_ads: true }); Yuva Career Academy Step To Real World: VMC-વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં આરોગ્ય વિભાગમાં વિવિધ પોસ્ટ પર ભરતી ટોટલ જગ્યા 297

Saturday 1 August 2020

VMC-વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં આરોગ્ય વિભાગમાં વિવિધ પોસ્ટ પર ભરતી ટોટલ જગ્યા 297

 વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં આરોગ્ય વિભાગમાં વિવિધ પોસ્ટ પર ભરતી ટોટલ જગ્યા 297

➖MPHW ની 160 જગ્યા Click Here For More Detail & Apply Online

➖FHW ની 77 જગ્યા Click Here For More Detail & Apply Online

➖લેબ ટેકનીકલ 20 જગ્યા Click Here For More Detail & Apply Online

➖મેટિકલ ઓફીસર 28 જગ્યા Click Here For More Detail & Apply Online

➖ફાર્મસીસ્ટ 20 જગ્યા Click Here For More Detail & Apply Online

આરોગ્ય અમૃત-૨૦૨૦ MPHW,SI,FHW,ANM,GNM,મુખ્યસેવિકા જેવી વિવિધ આરોગ્યલક્ષી ભરતીઓ માટે અતિઉપયોગી સાહિત્ય

Demo Copy માટે અહી ક્લિક કરો


આરોગ્ય અમૃત-2020

ખરીદવા માટે : ૨૬૦ રૂપિયાનું  PAYTM And Google Pay - 9427211884 

 પર કરવાનું રહેશે...અને  

(ગુજરાતીમાં જ )પુરુ નામ,સરનામું,

પિન કોડ (ફરજીયાત) સાથે પેમેન્ટ કર્યાનું સ્ક્રીન શોટ 9016808012 પર મોકલવું..

6 દિવસમાં કુરિયર મળી જશે.

વધુ વિગત માટે 9016808018 પર સંપર્ક કરવો..


No comments:

Post a Comment