(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-3185744777296150", enable_page_level_ads: true }); Yuva Career Academy Step To Real World: આરોગ્ય અમૃત બુક - ૨૦૨૨ BY YUVA CAREER ACADEMY BHAVNAGAR 9016808018

Monday 14 March 2022

આરોગ્ય અમૃત બુક - ૨૦૨૨ BY YUVA CAREER ACADEMY BHAVNAGAR 9016808018

આરોગ્ય અમૃત બુક - ૨૦૨૨  BY YUVA CAREER ACADEMY BHAVNAGAR 9016808018 

આરોગ્ય અમૃત-૨૦૨૨ MPHW,SI,FHW,ANM,GNM,મુખ્યસેવિકા જેવી વિવિધ આરોગ્યલક્ષી ભરતીઓ માટે અતિઉપયોગી સાહિત્ય
📑આરોગ્ય અમૃત-2022📑

આરોગ્ય અમૃત બુક ખરીદવા માટે : 330રૂપિયાનું  PAYTM And Google Pay - 9016808018  પર કરવાનું રહેશે...અને  (ગુજરાતીમાં જ )પુરુ નામ,સરનામું,પિન કોડ,મ (ફરજીયાત),મોબાઈલ નંબર  સાથે પેમેન્ટ કર્યાનું સ્ક્રીન શોટ 9016808018 પર મોકલવું..

6 દિવસમાં કુરિયર મળી જશે.

વધુ વિગત માટે 9016808018 પર સંપર્ક કરવો..

No comments:

Post a Comment